בחר שפה:
English French Russian

בית ספר לדייג

מבנה השיעור
שיעור חכת מקל בוס:
מבנה החכה וחלקיה, תרגול יבש אחיזת החכה והנפה שלה. 15 דקות
התנסות בבריכה של הילדים. 15 דקות
דייג באגם הגדול עם מדריך צמוד. 30 דקות
מחיר עם ציוד: 160 ₪
מחיר בלי ציוד: 100 ₪
שיעור משפחתי עם ציוד: 260 ₪ עד ארבעה אנשים
שיעור משפחתי בלי ציוד: 220 ₪ עד ארבעה אנשים

שיעור pro  חכת רולר:
מבנה החכה וחלקיה שלה, הרכבה, סגנונות שונים לדייג ופיתיונות. 30 דקות
תרגול יבש לזריקת החוט ודייג באגם הגדול עם מדריך צמוד. 60 דקות
מחיר עם ציוד: 300 ₪
מחיר בלי ציוד: 200 ₪
שיעור pro משפחתי עם ציוד: 350 ₪
שיעור pro משפחתי בלי ציוד: 300 ₪
- בכל שיעור התלמיד יקבל פנקס קשרים מקצועי
- בשיעורי הדייג ניתן לקבל סט של ציוד דייג חכה   רולר עם קרסים,
חוט, ומשקולות או חכה רגילה (בוס).
- ליצירת קשר מקצועי וקביעת שיעורים: 052-6789574 אהוד